EN | GR
+123 456 7890
10:00 - 19:00

H διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  η απόφαση της ΑΑΔΕ  ΠΟΛ: 1129/2017 με την οποία ρυθμίζονται  ζητήματα σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού.

Σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας),  κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α’ 83).

Με τη συγκεκριμένη  απόφαση ρυθμίζει ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής «ΔΑΔ»), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της «Σύμβασης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)», που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2216/1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995.  Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, λόγω μη τήρησης των αρχών που περιγράφονται στο άρθρο 4 αυτής.

Η ρήτρα περί ΔΑΔ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας (άρθρο 6) προβλέπει την έναρξη και διεξαγωγή της ΔΑΔ σε κάθε περίπτωση που μια επιχείρηση κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 δεν έχουν τηρηθεί, κατά τη διόρθωση των κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή μιας επιχείρησης και της μόνιμης εγκατάστασης αυτής.

Όταν, σε μία από τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η Σύμβαση Διαιτησίας, η θιγόμενη επιχείρηση κρίνει ότι οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Σύμβασης δεν έχουν τηρηθεί, μπορεί, ανεξάρτητα από τα μέσα θεραπείας που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο των Συμβαλλόμενων Κρατών, να θέσει την υπόθεση υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου είναι κάτοικος ή στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή της.

Η έναρξη της ΔΑΔ προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος από τη θιγόμενη επιχείρηση (νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

 

Source